Kamuoyunun Dikkatine!

Rusya Federasyonu’nda gündeme alınan anayasa değişikliği ile merkezi hükümet tarafından Rus etnisitesine dahil olmayan halkların haklarında 1993 yılından beri yapılan insan hakları ihlallerine bir yenisi daha eklenmek istenmektedir. Yapılacak olan değişiklikle federasyonu oluşturan cumhuriyetlerin kendi anadilllerini devlet dili olarak seçebilme hakkı alınmakta ayrıca Rusya Federasyonu’nu oluşturan halklar ve cumhuriyetler arasındaki sözde eşitlik ilkesi kaldırılmaktadır. Putinizm Rusya Federasyonu’nu adım adım üniter bir despotizme çevirmektedir.

Bu süreçte Uluslararası Çerkes Derneği Başkanı Hauti’nin yasaya tam destek verdiklerini açıklaması ve takip eden günlerde anavatandaki cumhuriyetlerimizin parlamentolarında yasanın onaylanması her ne kadar kendilerinden beklenen bir tavır olsa da bizim için utanç verici bir tutumdur.

22 Nisan 2020 tarihinde yapılacak halk oylamasında azami “hayır” oyu çıkması için kamuoyu oluşturulması ve demokratik yöntemlerle, bu baskıcı ve halkları yok sayan totaliter tavra karşı direnecek bir mücadele platformu kurulması için anavatan ve diasporadaki tüm formel ve informel yapıları bu tehlikeye karşı mücadele etmeye davet ediyoruz.