Kategori: Jankat Yelbaşı

Seçim Atmosferinin Düşündürdükleri

Çerkeslerin ihtiyacı olan politik söylemleri üretmek, yerel siyasete angaje olmak demek değildir. Bize gerekli olan kendi söylem, talep ve sorunlarımızı STK’larımız, yayın organlarımız, kolektif çalışma gruplarımız, formel ya da enformel yapılarımızla birlikte belirleyip ortaya koyarak bu yapılar aracılığıyla hiçbir siyasi partinin taraftarı olmadan iktidarla, muhalefetle, yerel yada genel siyaset aktörleriyle kamusal alanda Çerkes kimliğiyle buluşmak olmalıdır.

Okumaya devam et